Instruktörer

Gunilla Rydén & Tommy Selggren

Gunilla har undervisat i tango sedan 1996 och har ett stort intresse i att jobba med själva dansandet – musiken, kroppen, kommunikationen. Gunilla använder ofta bildspråk och metaforer för vad hon vill få sagt – det brukar skapa god stämning… Hon har danspedagogutbildning och uttryckande konstterapeututbildning. Arbetar i Stockholm och runt om i Norden. Mer info på Gunillas hemsida

Tommy Selggren undervisar sedan flera år i Gävle och på senare tid även på andra orter i Sverige. Han är en dansare som reser mycket för att mätta dansbehovet; både för att dansa socialt och för att inspireras av olika lärare. Rytm, fraseringar och allt som hör till musikalitet hör till favoriterna i hans undervisning.
Gunilla och Tommy gillar båda att tolka musiken i en jam-session och förmedlar betydelsen av att båda inom paret är musikaliskt aktiva.

Sarah Angleryd Göller & Joel Andreasson Utas

Sarah och Joel har undervisat och drivit tangoskolan Stockholm Tango sedan 2008.
De är båda mycket måna om att kursdeltagare ska få individuell feedback, att båda parterna i dansparet ska få ta lika mycket plats och – inte minst – att lektionerna ska vara glädjefyllda. Sarah beskriver sin egen dans som präglad av styrka och musikalitet, och Joel att dansen präglas av improvisation och dynamik. Den kombinationen har vi nu glädjen att erbjuda deltagare på tango otoño detta år. Om Tango Stockholm: se deras hemsida

Dessutom kommer du att kunna njuta av att de DJ:ar på lördagskvällens milonga – helt enkelt ett ‘radarpar’!

Sara Westin & Juan Pablo Canavire

Sara & Juan har startat tangoskolan DNI Tango School Stockholm 2016, efter att ha varit verksamma på DNI-skolan i Buenos Aires. De jobbar utifrån att fördjupa förståelsen av kroppsmedvetenhet och med teknik, kommunikation och repertoar. De är mycket uppskattade instruktörer – både för att de är så professionella och samtidigt undervisar med glimten i ögat. Det blir helt enkelt bra stämning på klasserna! hemsida